Kinderhulp Bosnië begint nieuw project: Gezinssteun Bosnië

Vakantieproject       
Om vooral de kinderen uit arme, getraumatiseerde gezinnen te ondersteunen, organiseert Stichting Kinderhulp Bosnië jaarlijks een vakantiereis van drie weken naar Nederland voor Bosnische kinderen. De doelstelling van deze vakantie is om de kinderen een zorgeloze tijd te geven waar zij jarenlang met veel plezier aan terugdenken. De vakantiereis naar Nederland is niet alleen voor het kind, maar voor het hele gezin een zeer positieve ervaring. Deze gezinnen voelen zich vaak in de steek gelaten en nu komt hun kind met een zeer positieve ervaring en een tas vol kleding en speelgoed weer thuis. De kinderen keren echter terug naar dezelfde situatie van armoede. Daarom begint Stichting Kinderhulp Bosnië een tweede project om door hulp in natura deze gezinnen duurzaam economisch vooruit te helpen en daarmee hun bestaansniveau te verhogen.

Nieuw Project: Gezinssteun Bosnië
De doelgroep van dit project is gezinnen met kinderen die onder het Bosnische bestaansminimum verkeren. Afhankelijk van het aantal kinderen en de situatie ter plaatse zal dit bestaansminimum voor ieder gezin worden gedefinieerd. Naar verwachting zal dit rond € 250 per maand liggen. Omdat de kinderen die een vakantiereis naar Nederland hebben meegemaakt uit de armste gezinnen komen, krijgen hun gezinnen de voorkeur, maar ook andere arme gezinnen kunnen een beroep doen op dit fonds.

Voorwaarden voor de gezinnen
Gezinnen moeten ervaring hebben met het omgaan met de donatie. Zo zal een familie die een koe krijgt ervaring moeten hebben met het houden van rundvee. Ook zal er adequate huisvesting voor het vee moeten zijn. Verder moet het gezin gemotiveerd zijn om er alles aan te doen om de gift zo rendabel mogelijk te maken en er mag geen sprake zijn van alcoholmisbruik in het gezin.
Indien de kennis binnen het gezin op bepaalde gebieden tekort schiet dan moet die lacune worden opgevuld voordat de donatie aan het gezin wordt overhandigd. Zo kan bv. een gezinslid leren melken bij een veehouderij in de buurt van de familie voordat de koe aankomt. 

Naar verwachting zullen de meeste donaties een drachtige vaars of koe zijn. Gezien de hoge investering en de vereiste kennis voor het houden van een koe zal de begeleiding van een dergelijke gift erg intensief zijn. 

Voor een gift in de vorm van dier(en) wordt de lokale dierenarts als begeleider van het gezin aangesteld. De dierenarts moet samen met de vertegenwoordigers van  Stichting Kinderhulp Bosnië beoordelen of het gezin een training nodig heeft. Hij zal de dier(en) bij aankomst bij het gezin uitgebreid klinisch onderzoeken en de aankoop kan alleen doorgang vinden als deze door de dierenarts wordt goedgekeurd. In geval van de donatie van een koe zal de dierenarts de koe regelmatig onderzoeken en controleren of de aankoop wel goed wordt verzorgd en behandeld.

Voor de eerste fase van het project zijn 10 families geselecteerd die in aanmerking komen voor een donatie in natura. Vijf families worden voorgedragen voor een koe, twee families voor een "multicultivator" (tuinbouwtrekker), twee families voor 2 - 10 schapen of geiten en 1 familie voor een plastic tunnel.