Project Gezinssteun: Eerste 5 donaties uitgegeven!

Project Gezinssteun: Eerste 5 donaties uitgegeven!
IMG 4737Van 8 tot 12 december heeft een delegatie uit het bestuur van Stichting Kinderhulp Bosnië de 10 gezinnen bezocht die waren voorgedragen voor een donatie. De heenreis was gepland van Eindhoven naar Tuzla, maar enige tijd vóór de landing kregen wij de mededeling dat werd uitgeweken  naar Belgrado wegens mist in Tuzla. En daar stonden wij dan om 19 uur ’s avonds te wachten op de bus naar Tuzla. Helaas 
kwam die na 1.5 uur nog niet en besloten wij een taxi te nemen, want wij moesten nog naar Semizovac (bij Sarajevo). Gelukkig konden wij nog wel onze huurauto ophalen op het vliegveld van Tuzla en bereikten we om 01.00 uur ons hotel. 

Bezoeken 9 december
Na een korte nacht gingen wij op 9 december samen met contactpersoon Ramo op pad. Die dag bezochten wij 2 families in Semizovac, 2 families in Srednje en een zeer afgelegen familie in Solun (bij Olovo).

Bezoeken 10 december
IMG 4747Op 10 december bezochten wij een familie in Krusevo, een familie in Musici, 2 families in Olovo, een familie in Tupkovici (Živiniče) en omdat er een familie uitviel ook nog een 2e familie in Tupkovici

Rangorde
Omdat er nog niet voldoende fondsen waren binnegekomen om alle families te doneren is er door ons een puntensysteem ontwikkeld
 waardoor we in staat zijn de rangorde van de families objectief te
IMG 4770
Nieuw gebouwde geitenstal        bepalen. In dit puntensysteem wordt                                                               het aantal en de leeftijd van de kinderen meegenomen, de leeftijd van de ouders, eventuele handicaps, de huisvesting en de kans dat de donatie goed terecht komt.Uitgegeven donaties:
- Familie Skamo krijgt een plastic tunnel voor het opkweken van                    Nieuw gebouwde koestal         plantjes in het vroege voorjaar en verder voor de teelt van tomaten,  
   paprika's, komkommers enz.  Hun dochter Edina was in 2014 te gast bij een familie in Winssen.
- Familie Guzanovic krijgt 6 schapen, waarvan er één is gesponsord door de Nederlandse gastfamilie        van hun dochter Sabina, die in 2014 te gast was bij een familie in Bergharen.  
DSCN3697[1]
   Een bijzonderheid: deze familie heeft 8 kinderen van 3 tot 26 jaar.
- Familie Dukic krijgt 5 geiten. Hun dochter Andela was in 2014 bij een      gastgezin in Wijchen.
- Familie Rizmanovic krijgt een koe. Hun dochter Emina was in 2014 te     gast bij een gastgezin in Wijchen
- Familie Karamanovic krijgt een koe. Hun zoon Abdulgafur was in             2013 te gast bij een gastgezin in  Ewijk.
De eerste aangekochte koe
Vervolg
Ondertussen zijn alweer nieuwe giften binnengekomen zodat wij in de nabije toekomst nog meer arme Bosnische gezinnen kunnen helpen. In Bosnië is een zeer hoge werkloosheid in de gebieden waar wij werkzaam zijn. Er bestaan daar geen uitkeringen zoals WW of bijstand. Alleen de sterkste mannen kunnen te
gen hongerloontjes wat zwart werk krijgen. Daarom heerst er op grote schaal bittere armoede. Het is prachtig om te zien hoe blij deze gezinnen met de donaties zijn!
IMG 2

Dank
Wij bedanken van ganser harte alle huidige en toekomstige sponsoren dat zij deze arme Bosnische gezinnen via ons meer hoop op de toekomst kunnen geven!

De 2e aangekochte koe met familie Karamanović