Flink belastingvoordeel voor donateurs!

Dankzij uw maandelijkse bijdrage kunnen wij heel veel kinderen een beter leven geven. Maar wist u dat de Belastingdienst graag meebetaalt aan uw gift? Als u uw bijdrage aan ons omzet in een periodieke schenking, levert u dat een interessant voordeel op. De donatie is dan namelijk volledig aftrekbaar met als gevolg dat de Belastingdienst een groot deel van uw gift aan u terugbetaalt.
Met een periodieke schenking verbindt u zich voor minimaal vijf jaar aan Stichting Kinderhulp Bosnië. Structurele steun is voor ons erg belangrijk. We hebben daardoor de zekerheid dat wij ook in de komende jaren ons werk kunnen doen.
Als u periodiek aan Stichting Kinderhulp Bosnië schenkt, kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

1. U doneert hetzelfde bedrag als u altijd al deed, maar u betaalt minder doordat u zelf profiteert van het voordeel.
2. U schenkt het voordeel aan Stichting Kinderhulp Bosnië, zodat u meer kinderen helpt. Dankzij het belastingvoordeel betaalt u hetzelfde als voorheen.

Normaal gesproken zijn alleen donaties aan goede doelen van de belasting aftrekbaar, als die hoger zijn dan één procent van uw inkomen. Als u uw gift laat vastleggen in een periodieke schenking, is dat een ander verhaal. Dan kunt u álle donaties – groot en klein - aftrekken.
U krijgt maximaal de helft van het aan ons geschonken bedrag terug van de Belastingdienst. Hoe groot dit belastingvoordeel voor u is, hangt onder meer af van uw inkomen. Het kan variëren van 36,25% tot 52% van het geschonken bedrag.
Wilt u een periodieke gift doen aan Stichting Kinderhulp Bosnië? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Stichting Kinderhulp Bosnië. Zowel de Belastingdienst als Stichting Kinderhulp Bosnië hebben daarvoor het formulier 'Periodieke gift in geld' beschikbaar.

Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor Stichting Kinderhulp Bosnië. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Voor het verkrijgen van het formulier 'Periodieke gift in geld' en voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de stichting Peter Keemers, Hatertseweg 14, 6581 KG Malden, tel. 06-11012989 en email: info@keemers.nl.