Mevrouw Elly Denkers overleden

Op 25 oktober j.l. is mevrouw Elly Denkers na een kort ziekbed op 80-jarige leeftijd overleden. Elly was enig kind en haar ouders waren ook beiden enig kind dus zij had geen enkele bloedverwant. Zij was al vele jaren in een verpleeghuis opgenomen en had in het afgelopen jaar veel informatie gekregen over de projecten van Stichting Kinderhulp Bosnië. Vooral het project Gezinssteun had haar belangstelling.

In haar testament heeft ze bepaald dat haar nalatenschap volledig bestemd is voor het project Gezinssteun van Stichting Kinderhulp Bosnië. Hoewel zij verre van rijk was vinden wij dit van haar een prachtig gebaar en zeker vermeldenswaard!