Maar liefst 13 arme Bosnische gezinnen worden verblijd met een donatie

In de week van 24 november tot 1 december krijgen maar liefst 13 arme Bosnische gezinnen een donatie in natura. Deze gezinnen zijn geselecteerd uit 42 gezinnen die een aanvraag voor Gezinssteun hebben ingediend. De gezinnen zijn allemaal bezocht door een delegatie uit het bestuur van Stichting Kinderhulp Bosnië, die volgens een objectief scoresysteem heeft bepaald of een gezin een donatie krijgt of niet. De volgende parameters worden meegenomen: Leeftijd en gezondheid van ouders en kinderen in het gezin. Met name één of meer gehandicapten in een gezin tellen zwaar mee. Verdere parameters zijn de hoogte van het gezinsinkomen (boven een bepaald bedrag wordt geen donatie gegeven); hoe groot de armoede is en de kans op succes. Als in een gezin de spirit ontbreekt om de donatie goed te gebruiken en daarmee een gezinsinkomen op te bouwen, dat wordt er geen donatie gegeven.

 
De 13 gezinnen krijgen in het kader van het project Gezinssteun de volgende donaties: 
5 zinnen krijgen een koe
2 gezinnen krijgen 3 tot 5 schapen
3 gezinnen krijgen een grote plastic broeikas
1 gezin krijgt een motorzaag
1 gezin krijgt een kalf
1 gezin krijgt 2 geiten
 
In Bosnië bestaat geen bijstand of een werkloosheidsuitkering. Door de grote werkloosheid verkeren vele gezinnen ver onder het Bosnische bestaansminimum. Veel van hun kinderen gaan zonder eten naar school en de ouders zijn vaak zeer apathisch en moedeloos door het ontbreken van enig perspectief op de toekomst. De bedoeling van het project Gezinssteun is om deze families een boost te geven en daarmee de gezinnen weer hoop op de toekomst te geven. Door de donatie wordt de vicieuze cirkel van geen geld dus niets te doen en geen toekomst doorbroken en wat minstens zo belangrijk is: het gezin doet sociaal gezien weer mee in de maatschappij.
 
De effecten van een donatie op het gezin zijn duidelijk waarneembaar, Zijn de gezinsleden eerst teneergeslagen, na de donatie zie je weer sprankelende ogen en ouders die weer in de toekomst geloven. Prachtig om mee te maken! 
 
De foto's van de overhandiging van de donaties komen in de week na 1 december op de website!