Project Gezinssteun - uitgegeven donaties

Project Gezinssteun - uitgegeven donaties

In 2015 is Stichting Kinderhulp Bosnië begonnen met het project Gezinssteun. Onder strenge voorwaarden ontvangen arme Bosnische families met kinderen onder 18 jaar een donatie in natura.

Tot en met maart 2018 hebben 31 families een donatie ontvangen, waarmee ruim €27.000 mee was gemoeid.

14 families hebben een koe gekregen.

8 families schapen met in totaal 40 schapen

4 families een plastic tunnel voor de verbouw van groenten en vruchten

3 families geiten met in totaal 13 geiten

1 familie een kalf

1 familie een motorzaag om in de bossen te kunnen werken.

Alle families hadden een zeer gering inkomen en beide ouders waren werkloos.

Voor een familie brengt de donatie een grote ommekeer met zich mee. In Bosnië krijgen werkloze mensen geen uitkering en er bestaat dus een groot zwart werk circuit. De sterke mannen krijgen nog wel los werk in de bouw, wegenbouw, bossen e.d., maar de oudere en minder sterke mannen hebben het nakijken. Dergelijke gezinnen bevinden zich in een vicieuze cirkel: geen geld om op werk uit te gaan, geen geld om iets leuks te ondernemen en dag in dag uit grote zorgen om het gezin te eten te geven. Het is voor ons een raadsel hoe deze gezinnen overleven, maar het is duidelijk zichtbaar dat zij grote financiële en sociale problemen hebben. Je zal maar dag in dag uit niets te doen hebben en ook geen uitzicht hebben op een betere toekomst.

een donatie verbetert de situatie van het gezin zichtbaar. Bij een donatie van dieren moeten ze ’s morgens de dieren voeren en de koe melken. Omdat er teveel melk is voor het gezin komen er mensen uit de buurt melk of verse kaas kopen en overdag trekt vader er vaak op uit met de dieren om ze langs de weg of in onbeheerde percelen te laten grazen. In alle gevallen leidt dat tot veel meer sociale contacten wat misschien wel belangrijker is dan het geld wat ze ermee verdienen. Als je de gezinnen dan bezoekt vertellen ze met glinsterende ogen hoe hun leven is veranderd en hoe trots ze zijn op hun donatie!

Wij hopen op meer donaties om ook dit prachtige project te kunnen voortzetten!